3D tlačiarne

Čo je 3D tlač?

3D tlač je proces vytvárania 3D (trojrozmerných) objektov pomocou tlačiarne. Pri tlači dochádza k vrstveniu materiálov s cieľom vytvoriť tento objekt. Vstupom sú 3D dáta. Materiálom môžu byť plasty, kovy, sklo, keramika. V poslednej dobe sa ukazuje 3D tlač ako vhodná technológia pre konštruovanie viacrozmerných objektov (stavby, atď.)