Slovník pojmov

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Obrázok zostavy alarmu Alarm: elektronické zabezpečovacie zariadenie, ktoré upozorní na nepovolené situácie (vniknutie do objektu, únik plynu, požiar, ...) zvukovým, svetelným alebo iným signálom. Iným signálom môže byť napr. SMS, hovor, zápis do databázy, atď.

CPU: Central processing unit - centrálna procesorová jednotka počítača. Vykonáva, spracováva inštrukcie vo forme strojového kódu. PC obvykle obsahuje 1 CPU. Servery môžu obsahovať aj viac CPU, ktoré vzájomne spolupracujú.

EZS: elektronické zabezpečovacie systémy - poplachové zariadenia (alarmy), ....

Hardware (skratka: HW): fyzické časti PC, EZS, riadiacich systémov, atď. Inak povedané: súčiastky týchto systémov, bez ktorých by nemohli fungovať.

IT: Information technology - súhrnné označenie pre technické odvetvie, ktoré sa zaoberá spôsobom funkčnosti hardware-u a software-u

PC: Personal computer - označenie pre počítač osobnej potreby, narozdiel od sálových počítačov z minulosti

Tento slovník vznikol pre potreby našich klientov. Vysvetluje základné pojmy z oblasti IT a zabezpečenia. Slovník priebežne dopĺňame.
Ak máte akýkoľvek námet, či pripomienku k slovníku, kontaktujte nás.